Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poezji Malowanie… – wernisaż

W niedzielę, 23 czerwca 2024 roku, w Domu Kultury w Zwoleniu odbył się wernisaż prac z Międzynarodowego Konkursu Plastycznego “Poezji Malowanie”, inspirowanego twórczością Jana Kochanowskiego. Wydarzenie to było częścią projektu „Jan Kochanowski – wyprawy przez dziedzictwo i inspiracje”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wydarzenie zgromadziło licznych gości, w tym uczestników konkursu oraz przedstawicieli instytucji kulturalnych i lokalnych władz. Przybyłych gości serdecznie powitały:
Anna Wieczerzyńska, Dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu,
Iwona Sałek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia “Dziedzictwo i Rozwój”,
Bogusława Jaworska, Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia.
Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał Arkadiusz Sulima, Burmistrz Zwolenia, podkreślając znaczenie tego wydarzenia dla lokalnej społeczności oraz międzynarodowego zasięgu konkursu. Wyraził również wdzięczność organizatorom, uczestnikom i wszystkim zaangażowanym w realizację konkursu.
Justyna Nowicka, pracownik biura Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” odczytała protokół oceny prac, zapewniając rzetelność całego procesu oceny.
Przewodniczący Komisji, Prof. Aleksander Olszewski, przedstawił proces oceny prac konkursowych, podkreślając wysoki poziom artystyczny nadesłanych dzieł oraz trudność w dokonaniu wyboru laureatów.
Ewa Gołdzińska, komisarz konkursu, podzieliła się informacją na temat trudności zorganizowania konkursu w trakcie matur oraz zbliżającego się zakończenia roku szkolnego, co dodatkowo podkreślało wyjątkowy charakter tego wydarzenia.
Ceremonia wręczenia nagród była jednym z kluczowych momentów wernisażu. Laureatom przyznano dyplomy, czeki oraz kwiaty, które wręczali organizatorzy i zaproszeni goście, co było wyrazem uznania dla ich talentu i zaangażowania. Uczestnicy konkursu, zarówno laureaci, jak i wyróżnieni, otrzymali zasłużone brawa od zgromadzonej publiczności.
Po oficjalnej części uroczystości, zgromadzeni goście mieli okazję zwiedzić wystawę. Prezentowane prace, inspirowane poezją Jana Kochanowskiego, ukazywały bogactwo interpretacji jego twórczości. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i uczestników, wystawa stała się nie tylko hołdem dla Jana Kochanowskiego, ale również platformą do międzynarodowej wymiany artystycznej. Wydarzenie zakończyło się w atmosferze pozytywnej energii i wzajemnej inspiracji, z nadzieją na kontynuację tego typu inicjatyw promujących sztukę i kulturę w regionie.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × dwa =