Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” powstało w roku 2006. Dziś swoim zasięgiem obejmuje aż 11 gmin z południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, z terenu trzech powiatów: lipskiego (Ciepielów), radomskiego (Gózd, Jastrzębia, Jedlnia – Letnisko, Pionki, Miasto Pionki) oraz zwoleńskiego (Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń).

Nasze stowarzyszenie jest tzw. lokalną grupą działania, których w Polsce jest około 300. LGD działa na rzecz integracji i aktywizacji  mieszkańców oraz rozwoju i promocji regionu przy zachowaniu jego tradycji, dziedzictwa i kultury. Na ten cel do tej pory udało się pozyskać Stowarzyszeniu znacznie ponad 30 mln zł. Pieniądze pochodziły ze źródeł zewnętrznych, w tym zdecydowana większość (99%) ze środków UE. Dzięki tej pokaźnej kwocie powstały nowe i rozwinęły się już istniejące przedsiębiorstwa, doinwestowano publiczną infrastrukturę turystyczną, sportową i rekreacyjną. Ponadto wydano kilkadziesiąt tysięcy publikacji i zorganizowano szereg ciekawych wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Obecnie Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” skupia swoje działania na finalizacji realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Lokalna Strategia to taki bardzo ważny dla nas dokument, ponieważ niejako wytycza on nasze kierunki działań. Do tej pory Stowarzyszenie opracowało 3 takie strategie- 2007-2013, 2014-2020 i nowa, niedawno oceniona (II miejsce w województwie mazowieckim) 2023-2027. Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach trwającej jeszcze perspektywy kończymy z wynikiem zadowalającym. PROW 2014-2020 na naszym obszarze to miliony euro, które trafiły na teren południowego Mazowsza, to setki projektów, dziesiątki nowych miejsc pracy, rozwiniętych przedsiębiorstw, nowoczesna infrastruktura dla mieszkańców i turystów. To także spełnione marzenia, zrealizowane pomysły, znaczna poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Aktualnie przymierzamy się do wdrażania nowej strategii. Za naszym pośrednictwem kolejne środki finansowe trafią do mieszkańców LGD, organizacji pozarządowych z terenu, przedsiębiorców i samorządów. Finalnie pozwoli to na kolejne inwestycje, na realizację ciekawych inicjatyw i wydarzeń. Na przestrzeni ostatnich 17 lat LGD „Dziedzictwo i Rozwój” na stałe wpisało się w społeczno-gospodarczy krajobraz południowego Mazowsza. Z pasją wdrażamy idee europejskiego LEADERA, wspieramy Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.