Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PROO

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” otrzymało dofinansowanie w wysokości 230 000 złotych ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO), Priorytet 1a – Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Konkurs został ogłoszony przez Narodowy Instytut Wolności.

Celem przyznanych środków jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego naszego stowarzyszenia, co pozwoli nam jeszcze skuteczniej realizować naszą misję i cele statutowe. Planowane wykorzystanie środków obejmuje:

  1. Modernizację Strony Internetowej: Aktualizacja i ulepszenie naszej strony internetowej, aby zapewnić lepszą komunikację z naszymi członkami oraz zainteresowanymi społecznościami, a także zwiększy jej dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami.
  2. Publikacje promujące Stowarzyszenie: Wydanie materiałów promocyjnych i informacyjnych, które zwiększą widoczność i świadomość naszego stowarzyszenia w społeczności lokalnej oraz ogólnokrajowo.
  3. Studia Podyplomowe dla pracowników biura: Dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników biura, aby podnieść ich kwalifikacje i umiejętności, co przyczyni się do efektywniejszego działania naszej organizacji.
  4. Gadżety promocyjne: Zakup gadżetów promocyjnych z logo naszego stowarzyszenia, które będą dystrybuowane na wydarzeniach i spotkaniach, zwiększając tym samym świadomość marki.
  5. Organizacja wyjazdu studyjnego celem nawiązania współpracy z podobnymi organizacjami w Portugalii, co umożliwi wymianę doświadczeń oraz poszerzenie naszej działalności na arenie międzynarodowej.
  6. Zakup Niezbędnego Wyposażenia Biura: Umożliwienie zakupu niezbędnego wyposażenia biura, które poprawi efektywność naszej pracy i komfort pracy naszych pracowników.

Przyznana dotacja,  umożliwi realizację naszych planów rozwojowych i wzmocni naszą działalność na rzecz społeczności lokalnej. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym środkom będziemy mogli jeszcze skuteczniej działać na rzecz naszych celów statutowych i społecznych.