Ważna informacja dla Beneficjentów

Szanowni Państwo,

w zakładce PROW 2014-2020/Obowiązujące akty prawne,  zamieszczone zostało  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Ponieważ nie zawiera ono tzw. przepisów przejściowych, zaczyna obowiązywać od 3 września 2016 r. Dla ułatwienia prezentujemy tez tekst ujednolicony.