Lokalna Strategia Rozwoju - 2010

Uchwałą nr 4/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” wprowadziło zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju, obowiązującej od 21 kwietnia 2010 roku. Tekst jednolity Strategii można pobrać z pliku: LSR.pdf

Załączniki do LSR:

Procedura naboru pracowników.pdf

Opis stanowisk.pdf

Wzory dokumentów stosowanych w procedurze oceny zgodności operacji z LSR.pdf

Kryteria oceny merytorycznej.pdf