Warsztat refleksyjny 2021

W związku z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,  z dnia 18 sierpnia 2017 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w dniu 24 lutego br. zorganizowała warsztat refleksyjny w formule on-line.

W spotkaniu wzięło udział 21 osób – pracownicy biura, przedstawiciele Zarządu i Rady Stowarzyszenia, lokalnych samorządów, sąsiednich lokalnych grup działania oraz beneficjenci, którzy skorzystali ze środków EFRROW. Celem warsztatu było zbadanie rezultatów wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz funkcjonowania biura LGD. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za chęć współpracy w tym niełatwym czasie.