Wyjaśnienia ARiMR dla Beneficjentów poddziałania 19.2

Interpretacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 30.05.2017 r. dla beneficjentów poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie konieczności uzyskania innych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy prawa, w tym zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Szczegóły