Umowa ramowa

Podpisanie Umowy Ramowej między Samorządem Województwa Mazowieckiego a Stowarzyszeniem "Dziedzictwo i Rozwój"  miało miejsce  17 maja 2016 r. w  Warszawie. Treść, warunki i postanowienia umowy dostepne są poniżej.

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Aneks nr 1 do Umowy ramowej

Aneks nr 2 do Umowy ramowej

Aneks nr 3 do Umowy ramowej

Aneks nr 4 do Umowy ramowej

Aneks nr 5 do Umowy ramowej

Aneks nr 6 do Umowy ramowej

Aneks nr 7 do Umowy ramowej