Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza Członków Rady Stowarzyszenia na posiedzenie Rady w celu wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zebranie odbędzie się 29 października 2020 r. (czwartek) o godzinie 1000 w siedzibie Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78.