flaga ue

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” -  działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


 

91.jpg
Konsultacje społeczne - aktualizacja LSR
Szanowni Państwo,
w związku z możliwością ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania Stowarzy...

Czytaj więcej

Spotkania informacyjno-konsultacyjne
W związku z możliwością ubiegania się przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Ro...

Czytaj więcej

Zajęcia rytmiczno-ruchowe
W kwietniu rozpoczęły się, zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Dziedzictwo i ...

Czytaj więcej

Warsztaty rękodzielnicze - relacja
W niedzielę 31.03 oraz sobotę 06.04 br. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne - aktualizacja LSR
Spotkania informacyjno-konsultacyjne
Zajęcia rytmiczno-ruchowe
Warsztaty rękodzielnicze - relacja

Konferencja prezentująca stan wdrażania LSR

W dniu 21 marca br. w lokalnej restauracji Vanilla House odbyła się Konferencja prezentująca stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” na lata 2014-2020. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań prowadzonych od roku 2016, organizowanych naborów wniosków przyznania pomocy oraz działań animacyjnych na terenie objętym LSR. Wśród gości spotkania zasiadali: Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia, Członkowie Rady, Członkowie Stowarzyszenia, osoby reprezentujące samorządy lokalne, współpracujące z LGD, beneficjenci, a także pracownicy biura.

Konferencję otworzył Pan Zbigniew Buczma – Prezes Zarządu, który w swoim wystąpieniunakreślił ideę wdrażania podejścia Leader w ramach PROW 2014-2020
w Lokalnej Grupie Działania „Dziedzictwo i Rozwój”. Dzięki działaniom Stowarzyszenia do końca 2018 roku udało się rozdysponować lwią część środków przeznaczonych na wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz samorządów. Niewątpliwie świadczy to wysokim poziomie funkcjonowania LGD. Dzięki wytężonej pracy wszystkich organów, członków oraz pracowników biura udało się osiągnąć pierwszy kamień milowy, określony w umowie ramowej, a co za tym idzie pojawiła się szansa na dodatkowe środki, które być może niebawem trafią na obszar objęty LSR, gminy: Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia- Letnisko, Kazanów, Pionki, Miasto Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń.
W dalszej części spotkania, pani Iwona Sałek – specjalista ds. wdrażania LSR, przedstawiła zebranym krótkie podsumowanie działań Stowarzyszenia prowadzonych
w ramach tzw. funkcjonowania. Począwszy od roku 2016, LGD m.inzorganizowała:
21 spotkań i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, 20 inicjatyw aktywizujących, udzielono bezpłatnego doradztwa kilkuset zainteresowanym, a kampania informacyjna objęła swoim zasięgiem około 14 tysięcy mieszkańców.
Kolejnymi krokami podjętymi przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w ramach wdrażania LSR będzie realizacja projektów współpracy, kontynuacja działań promocyjnych oraz ewentualne przeprowadzenie konkursów w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków finansowych – tymi słowami Prezes Zbigniew Buczma zakończył spotkanie.
Reasumując, zadania i założenia Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu mają szerokie oddziaływanie wśród społeczności, dotyczy to zarówno lokalnych samorządów, przedsiębiorców, jak i zwykłych mieszkańców. Wszyscy zainteresowani z obszaru gmin: Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia – Letnisko, Kazanów, Miasto Pionki, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń) mają szanse na skorzystanie z dofinansowania ze środków z EFRROW lub wzięcie udziału w inicjatywach organizowanych przez LGD.
Konferencja prezentująca stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dziedzictwo i Rozwój” na lata 2014-2020 zorganizowana była w ramach realizacji harmonogramu planu komunikacji na rok 2019w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Ostatnie artykuły

Szukaj

Kalendarz

Kwi 2019
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5


ul. Wojska Polskiego 78
26-700 Zwoleń
tel./fax 48 676 20 29
e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl

 

Biuro Stowarzyszenia czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


Obsługa mieszkańców z terenu LGD

w godzinach pracy biura.