flaga ue

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” -  działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


 

2.jpg
Informacja !!!
Z przyjemnością informujemy, że wszystkie bilety na koncert „Niemen- Moja Ojczyzna” zostały rozdyspo...

Czytaj więcej

Nabór wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” informuje o możliwości składania wnios...

Czytaj więcej

Ćwiczenia ruchowe - Czas start ….
W dniu 2 października br. wystartowała II edycja zajęć rytmiczno- ruchowych, których organizatorem i...

Czytaj więcej

Carving już za nami!
LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu w minioną sobotę 05 października gościło na swo...

Czytaj więcej

Informacja !!!
Nabór wniosków w zakresie rozwijania działalności gospodarczej
Ćwiczenia ruchowe - Czas start ….
Carving już za nami!

Konferencja prezentująca stan wdrażania LSR

W dniu 21 marca br. w lokalnej restauracji Vanilla House odbyła się Konferencja prezentująca stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” na lata 2014-2020. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań prowadzonych od roku 2016, organizowanych naborów wniosków przyznania pomocy oraz działań animacyjnych na terenie objętym LSR. Wśród gości spotkania zasiadali: Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia, Członkowie Rady, Członkowie Stowarzyszenia, osoby reprezentujące samorządy lokalne, współpracujące z LGD, beneficjenci, a także pracownicy biura.

Konferencję otworzył Pan Zbigniew Buczma – Prezes Zarządu, który w swoim wystąpieniunakreślił ideę wdrażania podejścia Leader w ramach PROW 2014-2020
w Lokalnej Grupie Działania „Dziedzictwo i Rozwój”. Dzięki działaniom Stowarzyszenia do końca 2018 roku udało się rozdysponować lwią część środków przeznaczonych na wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz samorządów. Niewątpliwie świadczy to wysokim poziomie funkcjonowania LGD. Dzięki wytężonej pracy wszystkich organów, członków oraz pracowników biura udało się osiągnąć pierwszy kamień milowy, określony w umowie ramowej, a co za tym idzie pojawiła się szansa na dodatkowe środki, które być może niebawem trafią na obszar objęty LSR, gminy: Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia- Letnisko, Kazanów, Pionki, Miasto Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń.
W dalszej części spotkania, pani Iwona Sałek – specjalista ds. wdrażania LSR, przedstawiła zebranym krótkie podsumowanie działań Stowarzyszenia prowadzonych
w ramach tzw. funkcjonowania. Począwszy od roku 2016, LGD m.inzorganizowała:
21 spotkań i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, 20 inicjatyw aktywizujących, udzielono bezpłatnego doradztwa kilkuset zainteresowanym, a kampania informacyjna objęła swoim zasięgiem około 14 tysięcy mieszkańców.
Kolejnymi krokami podjętymi przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w ramach wdrażania LSR będzie realizacja projektów współpracy, kontynuacja działań promocyjnych oraz ewentualne przeprowadzenie konkursów w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków finansowych – tymi słowami Prezes Zbigniew Buczma zakończył spotkanie.
Reasumując, zadania i założenia Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu mają szerokie oddziaływanie wśród społeczności, dotyczy to zarówno lokalnych samorządów, przedsiębiorców, jak i zwykłych mieszkańców. Wszyscy zainteresowani z obszaru gmin: Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia – Letnisko, Kazanów, Miasto Pionki, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń) mają szanse na skorzystanie z dofinansowania ze środków z EFRROW lub wzięcie udziału w inicjatywach organizowanych przez LGD.
Konferencja prezentująca stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dziedzictwo i Rozwój” na lata 2014-2020 zorganizowana była w ramach realizacji harmonogramu planu komunikacji na rok 2019w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Ostatnie artykuły

Szukaj

Kalendarz

Paz 2019
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3


ul. Wojska Polskiego 78
26-700 Zwoleń
tel./fax 48 676 20 29
e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl

 

Biuro Stowarzyszenia czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


Obsługa mieszkańców z terenu LGD

w godzinach pracy biura.