flaga ue

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” -  działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


 

2.jpg
Konferencja prezentująca stan wdrażania LSR
W dniu 21 marca br. w lokalnej restauracji Vanilla House odbyła się Konferencja prezentująca stan wd...

Czytaj więcej

Warsztaty manualne z LGD
LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego Lokalną S...

Czytaj więcej

Profilaktyka raka piersi- spotkanie
LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego Lokalną S...

Czytaj więcej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Na podstawie §18. ust. 3. pkt 5) Statutu Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” Zarząd Stowarzyszenia...

Czytaj więcej

Konferencja prezentująca stan wdrażania LSR
Warsztaty manualne z LGD
Profilaktyka raka piersi- spotkanie
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Jak rozliczyć otrzymaną pomoc?

 DSC0179W miniony wtorek tj. 13 marca 2018 r., pracownicy biura Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój” przeprowadzili szkolenie dla Beneficjentów, którzy czekają, bądź podpisali już umowy i będą realizować zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Celem spotkania było zapewnienie złożenia wysokiej jakości wniosków o płatność oraz prawidłowe rozliczenie przyznanej pomocy.

Na szkolenie dotyczące rozliczania operacji realizowanych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR poprzez podejmowanie bądź rozwijanie działalności gospodarczej przybyło 10 beneficjentów z terenu LGD. Uczestnikom szkolenia przypomniane zostały zobowiązania wynikające z zapisów Umowy o przyznanie pomocy, na podstawie, której Beneficjenci otrzymują wsparcie ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Ponadto wskazane zostały skutki niewywiązania się z przyjętych zobowiązań.
Pracownicy biura LGD przedstawili zasady sporządzania wniosku o płatność. Zwrócili uwagę na gromadzenie i właściwe przygotowanie dokumentów potwierdzających realizację rzeczowo-finansową operacji. Mówili m.in. o zakresach obowiązków odpowiadających utworzonemu stanowisku pracy, o drugostronnych opisach faktur, o prowadzeniu wyodrębnionej księgowości lub posiadaniu Wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.
Na koniec omówione zostały obowiązki przedsiębiorców wynikające z konieczności ponoszenia kosztów kwalifikowalnych operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, od wniosku o nadanie uprawnień do korzystania z portalu, po zapytanie ofertowe i wybór dostawcy/wykonawcy.
Tych, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu, zapraszamy do korzystania z indywidualnego doradztwa w biurze LGD.
Fotorelacja

Ostatnie artykuły

Szukaj

Kalendarz

Mar 2019
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


ul. Wojska Polskiego 78
26-700 Zwoleń
tel./fax 48 676 20 29
e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl

 

Biuro Stowarzyszenia czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


Obsługa mieszkańców z terenu LGD

w godzinach pracy biura.