flaga ue

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” -  działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


 

2.jpg
Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zobligowane jest do bieżącego monitorowania osiąganych wskaźni...

Czytaj więcej

Zaproszenie na warsztat refleksyjny
W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej z realizac...

Czytaj więcej

Projekt NIE! DLA WYKLUCZENIA
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie NIE! DLA WYKLUCZENIA.

Czytaj więcej

MIkołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
W sobotę, 16 grudnia 2017 r. odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar LGD ...

Czytaj więcej

Ankieta monitorująca postęp realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Zaproszenie na warsztat refleksyjny
Projekt NIE! DLA WYKLUCZENIA
MIkołajkowy Turniej Piłki Siatkowej

Projekt NIE! DLA WYKLUCZENIA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie NIE! DLA WYKLUCZENIA.

 

Dla uczestników przewidziana jest następująca ścieżka szkoleniowa, którą każda osoba musi przejść w całości:

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów (1-3.2018).
Zadanie skierowane jest do wszystkich Uczestników Projektu - 2h(zegarowe)/1UP (jedno spotkanie)
Program zadania obejmuje: m. in. Identyfikacje własnych zasobów Uczestników Projektu: mocnych i słabych stron, ograniczeń możliwości, zdiagnozowanie ścieżki rozwoju zawodowego, udzielanie informacji o rynku pracy i przygotowanie UP do wejścia na rynek pracy. W ramach zadania zostaie wykorzystane narzędzie „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych” – doradca musi mieć do niej dostęp.

Poradnictwo psychologiczne (1-9.2018).
Zadanie skierowane jest do wszystkich Uczestników Projektu – 7h (zegarowe) /UP (forma ciągła 7 spotkań po 1h, średnio raz w miesiącu)
Program zadania obejmuje: podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów; radzenie sobie z emocjami i kierowanie stresem; przełamywanie barier i oporów w procesie reintegracji; budowa wysokiej samooceny; trening motywacyjny
Trening umiejętności społecznych (1-4.2018).
Zadanie skierowane jest do wszystkich Uczestników Projektu – 8h (zegarowe)/grupa 12 osobowa (4 spotkania po 2h, 2 razy w miesiącu)
Program zadania obejmuje: asertywność, współdziałanie i umiejętność współpracy, umiejętności komunikacyjne, umiejętność postępowania w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania konfliktów

Szkolenia zawodowe (2-5.2018).
Zadanie skierowane jest do wszystkich Uczestników Projektu- 80h (h=45min)/grupa 12 osobowa (10 spotkań po 8h).
Program zostanie ustalony na etapie zadania 1. Po ukończeniu szkolenia UP otrzymają zaświadczenia. Dla UP przeznaczone będzie stypendium szkoleniowe

Staż zawodowy (4-8.2018).
Zadanie skierowane jest do wszystkich Uczestników Projektu – czas trwania: 3 miesiące, 40h w tyg, 8h/dzień, a dla osób ze znaczną niepełnosprawnością 35h w tyg i 7h/dzień. Dla UP przeznaczone będzie stypendium stażowe.

Pośrednictwo pracy (2-9.2018).
Zadanie obejmuje wszystkich Uczestników Projektu. – 6h (zegarowe)/osoba (6 spotkań po 1 godzinę, średnio 1 raz w miesiącu)

DODATKOWE
Uczestnikom przysługuje:
stypendium szkoleniowe – 6,65 zł/h
stypendium stażowe - 997,40 zł / miesiąc
materiały dodatkowe (np. notes , długopis, teczka)
zwrot kosztów dojazdu we wszystkich zadaniach (dla UP, którzy uczestniczyć będą we wsparciu poza miejscem zamieszkania w wysokości maksymalnie 12zł za spotkanie)
catering dla Uczestników Projektu podczas szkoleń zawodowych

Ulotka dotycząca Projektu

Ostatnie artykuły

Szukaj

Kalendarz

Lut 2018
Po Wt Sr Cz Pi So Ni
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4


ul. Wojska Polskiego 78
26-700 Zwoleń
tel./fax 48 676 20 29
e-mail: stowarzyszeniedir@o2.pl

 

Biuro Stowarzyszenia czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.


Obsługa mieszkańców z terenu LGD

w godzinach pracy biura.