Zapytanie ofertowe - opracowanie i wdrożenie questów

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78 w związku z realizacją zadań w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania PROW na lata 2014 - 2020, zaprasza do złożenia oferty cenowej za zadanie obejmujące opracowanie i wykonanie materiałów umożliwiających wdrożenie Questów na terenie działania LGD.

 

Szczegóły

Załączniki do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej